lördag 12 mars 2011

Experter och andra besserwissers

Vem är egentligen expert på människan och hennes situation? Beror på var i livet du befinner dig eller när/om du har behov av stöd eller hjälp av andra. När vi är vi är små är föräldrarna experter, i skolan är det läraren, när du är sjuk är det doktorn, när du är gammal är det barnen eller rentav hemtjänsten. Det är egentligen bara i yrkesverksam ålder- om du är frisk - som du är din egen expert. Men inte ens då är det säkert att du själv vet bäst vet vad du vill eller behöver. Kan faktiskt vara så att politikerna vet bättre och vem som bäst företräder dig och för fram dina åsikter.

Låt oss ta gruppen äldre som exempel. I bästa fall får du, när du sitter "på hemmet" en fråga om vad du anser om boendet, servicen och maten och hur nöjd du är på en skala mellan 1-5. Och då är det ju för sent - dels för att du är beroende och inte vill stöta dig med personalen eller verka otacksam och dels för att dina synpunkter inte leder till någon förändring - för dig själv.

Resultatet basuneras ut på ett sätt som ger intryck av att alla är så nöjda. "97,5% NÖJDA MED DEN OMSORG SOM ERBJUDS! FANTASTISKT!" Trots detta vill man satsa ytterligare resurser - på personalen. Mer resurser till kompetensutveckling av personalen för att dessa ska känna sig uppskattade. Men inget till de äldre som egentligen skulle behöva få duscha varje dag, komma ut på en promenad , få hjälp med att gå till frisören mm, mm. Om dessa experter vore experter skulle de ha tolkat resultaten på ett mera kritiskt sätt.

Detta har pågått så länge jag minns. Alla vet vad som saknas och statliga medel satsas år efter år. Trots alla experter på olika nivåer lyckas man inte tillgodose de mest elementära behoven inom äldreomsorgen. Det förvånar mig att man som politiker och experter erbjuder äldre en service som man själv aldrig skulle acceptera! Glöm inte att ni också blir gamla med tiden! Det är inte helt otroligt att ni också blir beroende av vad framtidens experter föreslår eller bestämmer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar